Evides Waterbedrijf wint oppervlaktewater uit het Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Met het openzetten van de sluizen verzilt het water in het westelijk deel van het Haringvliet.

Reden voor Evides om het innamepunt - dat nu nog bij Scheelhoek (Stellendam) ligt - landinwaarts te verplaatsen. Het nieuwe innamepunt komt achter de dijk ten oosten van Middelharnis te staan, ter hoogte van de Brienenpolderweg. Vanaf dit punt legt Evides een 14 km lange nieuwe ruwwatertransportleiding aan om het te koppelen aan het bestaande net dat het oppervlaktewater naar productielocatie Ouddorp transporteert. Het tracé van de leiding gaat meerdere percelen passeren, welke in gebruik zijn als agrarische grond. De leiding wordt in combinatie met een zoetwaterkanaal van het waterschap aangelegd. 

Totdat het nieuwe innamepunt is gerealiseerd, blijft Evides gebruikmaken van het huidige innamepunt zodat een continue drinkwatervoorziening gegarandeerd blijft.

Enkele kenmerken:

  • Nieuwe innamepunt achter de dijk ten oosten van Middelharnis
  • Aanleg van 14 km waterleiding met een doorsnede van 600mm
  • Verwijderen van enkele bestanden leidingen en slopen innamestation Scheelhoek

Drinkwaterzuivering Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

Voor de drinkwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland maakt Evides gebruik van oppervlaktewater uit het Haringvliet. Dit komt momenteel binnen bij het inlaatpunt Scheelhoek en stroomt door ruwwatertransportleidingen naar zuiveringslocatie Ouddorp. Hier ondergaat het water een voorzuivering, waarna het in de duinen wordt geïnfiltreerd bij Ouddorp en Haamstede. In de duinen ondergaat het water een natuurlijk zuiveringsproces. Vervolgens pompt Evides het water weer op en wordt het gezuiverd tot volledig schoon en betrouwbaar drinkwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Met het uitvoeren van het Kierbesluit is het noodzakelijk om de waterwinning aan te passen en het inlaatpunt in oostelijke richting te verplaatsen voorbij Middelharnis. Door inzet vanuit Rijkswaterstaat blijft het Haringvliet in dit gebied zoet en kan Evides oppervlaktewater blijven innemen dat geschikt is voor de drinkwaterproductie. Aan de drinkwatervoorziening voor beide gebieden verandert er in feite niets.

Drinkwaterzuivering Voorne-Putten

Voor klanten op Voorne-Putten verandert er niets. Het drinkwater daar is afkomstig uit drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in Spijkenisse. Hier zuivert Evides oppervlaktewater afkomstig uit de Brabantse Biesbosch tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert betrouwbaar drinkwater aan zo'n 2,5 miljoen mensen en bedrijven in Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse Wal. Kijk voor meer informatie op www.evides.nl.

Kaart compenserende maatregelen drinkwatervoorziening Goeree-Overflakkee