16 januari gaan de Haringvlietsluizen voor het eerst echt op een kier en stroomt zout water het Haringvliet op. Door de uitvoering van de Compenserende Maatregelen waarvoor waterschap Hollandse Delta innamepunten, sloten en kanalen aangelegd heeft is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee veiliggesteld.