16 januari gaan de Haringvlietsluizen voor het eerst echt op een kier en stroomt zout water het Haringvliet op. Door de uitvoering van de Compenserende Maatregelen waarvoor waterschap Hollandse Delta innamepunten, sloten en kanalen aangelegd heeft is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee veiliggesteld.

Op 15 november 2018 stelde Minister Cora van Nieuwenhuizen het Kierbesluit officieel in werking. Door de droogte van 2018 en de lage rivierafvoer bleven de sluizen toen nog dicht. Nu is de rivierafvoer hoog genoeg en kan Rijkswaterstaat stapsgewijs beginnen met kieren. Woensdagochtend 16 januari 2019 is na het spuien bij opkomend tij één schuif ongeveer 1 meter open blijven staan terwijl de andere schuiven zich sloten.

Vismigratie

Het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit. Het wordt voor bijvoorbeeld zalm en zeeforel mogelijk om stroomopwaarts naar hun paaigebieden te zwemmen. Een ander effect is dat het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. In het Kierbesluit is geborgd dat innamepunten ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoetwater kunnen innemen. Bij lage rivierafvoeren staan de sluizen dicht. Met een uitgebreid onderzoeks- en monitoringsprogramma houdt Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten of de zoutintrek niet verder komt dan de afgesproken grens.