Alles staat klaar om de Haringvlietsluizen te kunnen openen. Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Het Kierbesluit schrijft voor dat de sluizen bij een lage Rijnafvoer dicht staan. Bovendien heeft de droogte in Nederland geleid tot veel hinder als gevolg van watertekorten. Daarom heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in overleg met het waterschap en het drinkwaterbedrijf besloten om de feestelijke starthandeling van het Kierbesluit op 5 september uit te stellen naar een nieuwe datum. Een datum op korte termijn die aansluit bij het op een kier zetten van de sluizen.