Afgelopen maand is het inlaatgemaal in de Van Pallandtpolder bij Middelharnis in gebruik genomen. Daarmee kan het watersysteem dat is aangelegd voor het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit getest worden. Het inlaatgemaal is het laatste kunstwerk dat is gebouwd voor dit programma.

Heemraad Lies Struik bij het inlaatgemaal

“We hebben een aantal bijzondere kunstwerken aangelegd om de zoetwater leveranties op de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee ook mogelijk te houden na het openstellen van de Haringvlietsluizen. Ook dit inlaatgemaal is bijzonder,” vertelt een trotse heemraad Lies Struik. “Dit gemaal kan niet alleen water inlaten, maar bij overvloedige regenval ook ingezet worden om water uit te pompen. Bovendien is het visvriendelijk. “

Dit laatste betekent dat de vissen vanuit het Haringvliet de polders van Goeree-Overflakkee kunnen inzwemmen. Dat past bij de doelstellingen van het openzetten van de Haringvlietsluizen om de trekvissen de gelegenheid te bieden om naar hun vispaaigebieden te zwemmen.

De dubbele functie van het gemaal is een direct gevolg van de wateroverlast in 2015. Via een inventieve technische oplossing is ervoor gezorgd dat het inlaatgemaal, nu ook water kan uitpompen. Daarmee is er een vaste noodvoorziening.

Het testen van het systeem houdt in dat het nieuwe inlaatgemaal water onttrekt uit het Haringvliet, waarna het door het volledig nieuw aangelegde systeem van 14 kilometer lengte wordt geleid richting Stellendam. De nieuwe kunstwerken in het systeem, waaronder de sifons, stuwen en pompen worden ingeregeld op de nieuwe situatie.

Op 5 september van dit jaar volgt de officiële oplevering en in gebruik name.
Het huidige watersysteem blijft dit jaar daarmee ook nog in werking. Dat betekent dat het Zuiderdiep zoet gespoeld is en gebruikt kan worden om zoet water aan te voeren. De twee systemen werken naast elkaar en zorgen dus beide voor zoet water op het eiland.