• Haringvlietsluizen nu echt op een kier

  16 januari gaan de Haringvlietsluizen voor het eerst echt op een kier en stroomt zout water het Haringvliet op. Door de uitvoering van de Compenserende Maatregelen waarvoor waterschap Hollandse Delta innamepunten, sloten en kanalen aangelegd heeft is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee veiliggesteld.

  De haringvlietsluizen
 • Ruimte voor vissen bij de Haringvlietsluizen

  De Haringvlietsluizen kunnen vanaf vandaag op een kier zodat trekvissen vanaf de Noordzee het Haringvliet op kunnen zwemmen. Met het instellen van dit zogeheten Kierbesluit gaan de sluizen deels open als er voldoende zoet rivierwater het Haringvliet instroomt. Het gebied blijft ook een belangrijke zoetwaterbron voor drinkwater en de landbouw. Daarom is een aantal maatregelen genomen om ondanks de indringing van zeewater het zoet water op peil te houden.

 • 15 november treedt Kierbesluit in werking

  Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Bij voldoende hoog water kunnen de sluizen dus op een kier. Op 15 november, de dag waarop de Haringvlietsluizen 47 jaar bestaan, stelt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) daarom samen met haar bestuurlijke partners van Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf het Kierbesluit officieel in werking. Dit betekent niet dat op die dag de sluizen opengaan. Dat gebeurt alleen als de rivierwaterafvoer hoog genoeg is. Het Kierbesluit schrijft dit voor.

  De haringvlietsluizen
 • Klaar voor Kierbesluit, Haringvlietsluizen later open

  Alles staat klaar om de Haringvlietsluizen te kunnen openen. Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Het Kierbesluit schrijft voor dat de sluizen bij een lage Rijnafvoer dicht staan. Bovendien heeft de droogte in Nederland geleid tot veel hinder als gevolg van watertekorten. Daarom heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in overleg met het waterschap en het drinkwaterbedrijf besloten om de feestelijke starthandeling van het Kierbesluit op 5 september uit te stellen naar een nieuwe datum. Een datum op korte termijn die aansluit bij het op een kier zetten van de sluizen.

  De Haringvliet sluizen
 • Fietsers maken gebruik van het nieuw aangelegde fietspad
 • Nieuw inlaatgemaal op Goeree-Overflakkee

  Afgelopen maand is het inlaatgemaal in de Van Pallandtpolder bij Middelharnis in gebruik genomen. Daarmee kan het watersysteem dat is aangelegd voor het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit getest worden. Het inlaatgemaal is het laatste kunstwerk dat is gebouwd voor dit programma.

  Heemraad Lies Struik bij het inlaatgemaal
 • Werkzaamheden 2017 in beeld

  Sinds de starthandeling door minister Schultz in 2014 werken Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat aan de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Met de film ‘CMK werkzaamheden 2017 in beeld’ laten de organisaties de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden zien.

  Haringvliet zoetwatertracé Voorne-Putten vanuit de lucht