Deze website wordt beheerd door Waterschap Hollandse Delta. Waterschap Hollandse Delta vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving worden behandeld.

Als het nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie of overheid, bijvoorbeeld een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd. Lees de volledige privacyverklaring op de website van Waterschap Hollandse Delta.