Sinds de starthandeling door minister Schultz in 2014 werken Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat aan de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Met de film ‘CMK werkzaamheden 2017 in beeld’ laten de organisaties de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden zien.