De plannen voor het Kierbesluit waren in het verleden gecombineerd met plannen voor de realisatie van grootschalige natuurontwikkeling in de noordrand van Goeree. Deze plannen liepen vanaf gemaal Koert aan de Brienensweg, gelegen iets ten oosten van Middelharnis, tot aan Stellendam.

De huidige plannen gaan uit van een sobere en doelmatige inrichting en wijken dus aanzienlijk af van het oorspronkelijk plan. Grootste veranderingen zijn:

  • Geen nieuwe natuurontwikkeling;
  • Geen aanleg van nieuwe recreatieve voorzieningen;
  • Een gescheiden aan- en afvoersysteem;
  • Aanvoer ruw drinkwater gaat door een eigen pijpleiding.

Dit trace bestaat uit vier delen en monitoring: Van Pallandtpolder, tracé tussen de havenkanalen Middelharnis en Dirksland, tracé ten westen van Havenkanaal Dirksland en de aanleg van sifons onder de havenkanalen. 

Kaart zoetwatertracé Goeree-Overflakkee
Kaart zoetwatertracé Goeree-Overflakkee

Download kaart zoetwatertracé Goeree-Overflakkee