Op Voorne-Putten vallen de compenserende maatregelen uiteen in drie deelprojecten: het westelijk gebied, het oostelijk gebied, de vestinggracht van Hellevoetsluis en monitoring.

 

Alle werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Voorne-Putten in beeld